WARSZTATY EDUSCIENCE "CZYTANIE MAP"

9.03.17 uczniowie klas EDUSCIENCE 1b i 2b wzięli udział w warsztatach dotyczących czytania map morskich. Szkolenie zostało zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Panowie kom. Dariusz Kloskowski i Piotr Grzebieniak w sposób bardzo ciekawy przedstawili podstawowe informacje na temat nawigacji morskiej oraz posługiwania się mapą przez żeglarzy. Uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych obejmujących: nanoszenie pozycji na mapę, odczytywania współrzędnej pozycji, wyznaczania kursów i namiarów wykreślanych za pomocą trójkąta nawigacyjnego. Uczniowie przyznali, że praca z mapą morską była dla wielu nowym i bardzo interesującym doświadczeniem.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId480bc75110


Zajęcia uczniów klasy 2b Eduscience z Panem Karolem Łosińskim, pracownikiem Instytutu Zdrowia AP w Słupsku, na temat budowy i higieny kręgosłupa.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeIdcaf6eb2952


Udział klasy 2b w Nocy Biologów AP Słupsk, wykład o antybiotykach.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId66956564a9


W dniu 31 stycznia 2017 w klasie 1 b odbyły się zajęcia „Neuron - budowa komórki nerwowej, jej funkcje EDUSCIENCE”. Podczas zajęć materiał powtórzeniowy obejmował główne funkcje i budowę mózgu a materiał wprowadzany dotyczył budowy i wynikającej z jej funkcji specyfiki komórki nerwowej. Uczniom przedstawiono plansze obrazujące budowę mózgu, budowę neuronu oraz przedstawiono potrzebne słownictwo. Następnie uczniowie budowali zdania, odpowiadali w języku angielskim na pytania dotyczące w/w tematyki. Wskazywali potrzebę odpowiedniej dbałości i troski o mózg – właściwą dietę i nawyki, potrzebę stawiania sobie wyzwań intelektualnych różnego rodzaju.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeIdee7d90506f


Lekcja matematyki w klasie Eduscience 2c, nauczyciel: Małgorzata Struska.

Temat : Wyrażenia algebraiczne i obliczanie ich wartości liczbowych.

Cele:uczeń potrafi doprowadzić wyrażenie algebraiczne do najprostszej postaci, uczeń oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

Przebieg lekcji;

 1. Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących pojęć i wyrażeń algebraicznych: jednomian, jednomiany podobne, suma algebraiczna, dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych, mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian, mnożenie sum algebraicznych.
 2. Podział klasy na 6 grup.
 3. Wykorzystanie zasobów platformy Eduscience. Wyścig grup. Uczniowie rywalizują, zdobywając punkty za prawidłowe rozwiązywanie przykładu.
 4. Wyłonienie zwycięzcy.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeIda901bcafa7


Lekcja Eduscience - Wyznaczanie ciepła właściwego wody.

Uczniowie klasy 2b przeprowadzili doświadczenie mające na celu wyznaczenie ciepła właściwego wody (stała informująca nas ile energii należy dostarczyć, aby ogrzać substancję o 1C). W tym celu skorzystaliśmy z ogólnodostępnego sprzętu, a był nam potrzebny czajnik elektryczny, termometr i stoper.

Uczniowie odczytali moc czajnika, napełnili go jednym litrem wody oraz zmierzyli temperaturę początkową. Następnie włączyli czajnik, stoper i obserwowali wzrost temperatury. Odczytane dane pomogły w wyznaczeniu stałej. Po przeprowadzonym doświadczeniu uczniowie prowadzili dyskusję dot. czynników wpływających na niedokładność pomiarów.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId175301ebfc


21.04.2016 r. klasa 1b

Temat: Jak zbudować model wulkanu, z którego wypływa lawa?

 1. Realizowane treści podstawy programowej:
 2. Kształcone kompetencje:

Chemia IX.5 bada i opisuje właściwości kwasu octowego (reakcja dysocjacji elektrolitycznej, reakcja z zasadami, metalami i tlenkami metali)

Geografia III. 5) wykazuje związki pomiędzy płytową budowy litosfery a występowaniem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi

 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się.
 1. Cele zajęć blokowych :
 • wykonywanie stożka wulkanicznego, przeprowadzenie reakcji chemicznej imitującej wylew lawy z wulkanu.
 1. Oczekiwane osiągnięcia ucznia. Po ukończeniu lekcji uczeń:
 • wykona model stożka wulkanicznego,
 • uzupełni schemat budowy wulkanu podpisując jego elementy,
 • wyjaśni przyczynę powstawania wulkanów,
 • sformułuje i zapisze wnioski z przeprowadzonego doświadczenia,
 • wyjaśni przebieg reakcji chemicznej.

Celem zajęć było wykonywanie stożka wulkanicznego oraz przeprowadzenie reakcji chemicznej imitującej wylew lawy z wulkanu. W trakcie zajęć młodzież dodatkowo uzupełniała karty pracy, w których m.in. wyjaśniali przyczynę powstawania wulkanów, formułowali wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

Uczniowie samodzielnie dobierali materiały do budowy stożka wulkanicznego. Zapoznali się z różnymi sposobami otrzymywania piany, imitującej wylew lawy z wulkanu.

Zadaniem uczniów było również sprawdzenie, która z mieszanek najlepiej oddaje efekt wylewu lawy i czy można ja ulepszyć.

Materiały stosowane przez uczniów do wykonania:

 • komina wulkanicznego: plastikowa butelka (obcięta u góry) lub wąski szklany słoik,
 • stożka wulkanu: piasek (mokry), kamyki, ziemia, glina, masa solna, masa papierowa, styropian oblepiony gipsem szpachlowym,
 • powierzchni terenu wokół wulkanu: tacka plastikowa lub inna podkładka wypleniona ziemią, piaskiem, gipsem itp., gałązki iglaków, porosty, mech itp.

Zajęcia odbywały się pod kierunkiem nauczyciela geografii- Wioletty Kowalewskiej.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeIde70784041b

Chemia 1b, 1c

Temat: Sposoby rozdzielania mieszanin.

Uczniowie:

 • podawali przykłady mieszanin jednorodnych i niejednorodnych znanych z życia codziennego
 • wymieniali przykładowe sposoby rozdzielania mieszanin: dekantacja, sedymentacja, odparowanie, filtracja krystalizacja, destylacja…
 • sporządzali mieszaninę niejednorodną piasku i jodu
 • poznawali właściwości jodu, a w szczególności jego zdolność do sublimacji i resublimacji

Uczniowie podczas zajęć praktycznych zostali podzieleni na grupy. Wykonywali doświadczenie korzystając z techniki chemii w małej skali (Small-Scale Chemistry – SSC).

Każda z grup przygotowała pod okiem nauczyciela mieszaninę jodu i piasku. Uczniowie podgrzewając mieszaninę mogli zaobserwować sublimację jodu, czyli przejście jodu ze stanu stałego do stanu gazowego.

Ponieważ do probówki została włożona pipeta Pateura z lodowatą wodą, uczniowie obserwowali również zjawisko resublimacji – powstawanie szarych, błyszczących igiełek.

Uczestnicy zajęć w ten prosty sposób rozdzielili mieszaninę niejednorodną na składniki – piasek pozostał na dnie probówki.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId2cfb3544a4

Temat lekcji: Ruch jednostajny prostoliniowy – rozwiązywanie zadań.

Lekcja poświęcona została w znacznej część rozwiązywaniu zadań z zakresu ruchu jednostajnego prostoliniowego.

W pierwszej kolejności powtórzono wiadomości z zakresu ruchu jednostajnego prostoliniowego, co pozwoliło upewnić się że zagadnienia niezbędne do realizacji lekcji są dobrze zrozumiałe.

Podzielono uczniów na 4-5 osobowe zespoły. Uczniowie w grupach pracowali nad wyznaczaniem czasu trwania ruchu, drogi oraz prędkości.

Zadania rozdzielone zostały pomiędzy grupy uczniów a ich treść była zróżnicowana.

Przez cały czas na tablicy multimedialnej wyświetlane były poznane dotychczas informacje z zakresu ruchu, oraz przydatne do rozwiązania zadań wzory i jednostki fizyczne.

Działania skoncentrowane były również na zdobyciu umiejętności przeliczania jednostek prędkości oraz jednostek fizycznych, związanych z ruchem ciał.

Poniżej przedstawiam przykładowe zadanie :

Pociąg poruszający się przez cały czas ze stałą prędkością 70 km/h wyjechał ze Słupska o godzinie 12.30. O godzinie 15.00 dojechał do celu. Jaką przebył drogę?

Dodatkowo, najzdolniejsi uczniowie mieli możliwość zetknąć się ze sposobem przekształcania wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym, docelowo wyznaczając drogę i czas.

Dzięki dodatkowemu wsparciu ze strony nauczyciela matematyki uczącego w klasie I B , uczniowie mogli przekształcać wzór nie tylko mnożąc lub dzieląc równość stronami, ale wykorzystać znany im fakt, iż dzielenie jest odwrotnym działaniem do mnożenia. Wskutek takiej współpracy przekształcanie wzoru nie sprawiło uczniom większego problemu.

W podsumowującej fazie lekcji wybrana grupa zaprezentowała swoje wyniki oraz sposoby rozwiązania zadań na tablicy, przy współpracy uczniów oraz pod nadzorem nauczyciela. Wszelkie błędy zostały na bieżąco poprawione, a wątpliwości wyjaśnione.

Wszystkie założone cele zostały poprawnie zrealizowane podczas lekcji.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId25d15967d6

LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH EDUSCIENCE

1.Temat: Słownictwo - lokacje, problemy na wakacjach. EDUSCIENCE.

Cele zrealizowane: zapoznanie ze słownictwem z zakresu podróżowaniem, spędzaniem wakacji lub wolnego czasu w różnych ciekawych miejscach oraz z możliwymi problemami występującymi podczas podróżowania.

Metody pracy: metoda komunikacyjna, metoda bezpośrednia, metoda oglądowa

Formy pracy: pokaz pomocy wizualnych, praca z tekstem, praca zbiorowa, praca indywidualna, dialogi, układanie definicji

Tematem zajęć było przedstawienie i zapoznanie się z ciekawymi zwrotami odnośnie podróżowania po świecie. Uczniowie zapoznali się z położeniem danego kraju na mapie fizycznej, potrafili dokładnie określić i podać odpowiednią lokację danego kraju, z kim sąsiaduje oraz jakie interesujące zabytki, ciekawe geograficznie miejsca znajdują się w nim. Wszyscy dokładnie przypomnieli sobie wszystkie możliwe środki transportu. Podróżowanie po świecie czasami wiąże się z problemami takimi jak bariery językowe, różnice kulturowe bądź też rożnego rodzajami wypadkami. Uczniowie zaznajomili się z takimi sytuacjami oraz określali możliwości ich rozwiązania tworząc ciekawe dialogi.

2. Temat: Słownictwo - pogoda. EDUSCIENCE.

Cele zrealizowane: zapoznanie ze słownictwem związanym z pogodą, jakie warunki panują w danym miejscu o określonej porze roku.

Metody Pracy: metoda komunikacyjne oraz bezpośrednia

Formy Pracy : praca z tekstem, praca zbiorowa, praca indywidualna.

Tematem lekcji było przedstawienie oraz dokładne utrwalenie słownictwa związanego z pogodą. Uczniowie określali jaka pogoda występuje w danym miejscu na świecie. Określone zostały różnice między naszym krajem a krajami na innych kontynentach. Uczniowie po przeanalizowaniu tekstu zapoznali się z tzw. „ekstremalną pogodą” , gdzie poznali ciekawe zwroty potrzebne do opisu sytuacji przedstawionej na ilustracji w podręczniku. W ramach zadania dodatkowe uczniowie przygotowali prezentację pogody dla naszego regionu na najbliższy tydzień, którą zaprezentowali na forum klasy, pokazując i wyjaśniając wszystko na mapie naszego kraju.

3. Temat: Skeleton - podstawowe funkcje szkieletu. EDUSCIENCE

Cele zrealizowane: zapoznanie ze słownictwem z zakresu „szkielet, jego funkcje”, ćwiczenie strategii komunikacyjnych, ćwiczenie umiejętności czytania z zrozumieniem.      

Metody pracy: metoda komunikacyjna, metoda bezpośrednia

pokaz pomocy wizualnych, praca z tekstem, praca zbiorowa, praca indywidualna, dialogi, pytania szczegółowe, pytania ogólne.

Główną ideą zajęć była budowa szkieletu oraz przedstawienie jego najważniejszych funkcji. Uczniowie pracowali z tekstem, z którego wykorzystali najistotniejsze informacje do zapamiętania słownictwa. Odpowiadali także na zadawane przez nauczyciela pytania. Na lekcji uczniowie pracowali także z licznymi materiałami dodatkowymi, najistotniejszym był schemat szkieletu człowieka, na którym podpisywali poszczególne kości oraz określali ich funkcję. Uczniowie dowiedzieli się, że budowa szkieletu jest ściśle związana z potrzebami ludzkiego ciała.

4. Temat: Kultura - Australian Blog. EDUSCIENCE.

Cele Zrealizowane: Zapoznanie ze słownictwem związanym z geografią Australii, ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem .

Metody pracy: metoda komunikacyjna, metoda bezpośrednia, pokaz pomocy wizualnych, krótki filmik o Australii, praca na podstawie tekstu, praca indywidualna, praca zbioowa

Uczniowie zapoznali się z informacjami na temat najważniejszych aspektów geograficznych w Australii, poznali ciekawostki związane z kulturą tego kraju. W ramach burzy mózgów, każdy mówił z czym kojarzy mu się ten kraj, wszystkie pomysły zostały zapisane na tablicy i przeanalizowane. Uczniowie zobaczyli także krótki filmik na temat Australii, ludziach tam mieszkających i ich zwyczajach. Po jego analizie odpowiadali na pytania nauczyciela. Następnie uczniowie zapoznali się z tekstem odnośnie życia ludzi w Australii. Pracowali nad skomplikowanym słownictwem analizując jej i podając definicję w języku angielskim oraz odpowiadali na szczegółowe pytania dołączone do tekstu. W ramach utrwalenia wiadomości wybrani uczniowie przedstawiali zapamiętane informacje z lekcji na forum klasy. W ramach zadania dodatkowego uczniowie przygotowali informację o innym ciekawym kraju anglojęzycznym i przedstawili je na kolejnej lekcji.


24 listopada 2015r. nasze gimnazjum zorganizowało swoiste święto nauki, czyli Piknik Naukowy w ramach Roku Matematyki 2015.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia była próba przełamania stereotypów sugerujących, że matematyka jest przedmiotem trudnym i zrozumiałym tylko dla nielicznej grupy „wybrańców”. Postanowiliśmy w sposób niekonwencjonalny pokazać piękno nie tylko „królowej nauk”, ale i innych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, jak i zachęcić wszystkich uczestników Pikniku do twórczego i kreatywnego myślenia.

Troszcząc się o podnoszenie poziomu postrzegania nauk ścisłych wśród młodego pokolenia, zaplanowaliśmy szereg przedsięwzięć, w których czynny udział wzięli nasi goście – uczniowie Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4 oraz uczniowie naszej szkoły – uczniowie klas Eduscience – I B, I C. Organizatorami byli nauczyciele G-5 oraz uczniowie klas drugich realizujący projekty edukacyjne, a koordynatorem całości - pani Marzena Grzebieniak.

Uroczystego otwarcia PIKNIKU dokonała pani Dyrektor – Barbara Kujat. Po ciepłym powitaniu dla wszystkich sympatyków nauk ścisłych zaśpiewała Paulina Łaga – uczennica klasy III B.

„Tyle jest w każdym poznaniu nauki,

ile jest w nim matematyki…”

/Immanuel Kant/

Organizatorzy zadbali, aby program PIKNIKU był zróżnicowany i atrakcyjny. Odbyły się:

- warsztaty: „Kartonowe łamigłówki, stare łamigłówki po nowemu”, „Rusz głową – rebusy matematyczne”, „Matematyka może być przygodą”, „Magiczna matematyka”, „Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych, cieczy i gazów”

 • lekcje fizyki i biologii w języku angielskim
 • pokaz „Chemiczny zawrót głowy”
 • zajęcia z biologii „Osmoza w kuchni – plazmoliza a deplazmoliza komórki roślinnej”
 • zajęcia z programowania obiektowego „Moja własna gra”.

„Matematyka to bardziej czynność

niż nauka…”

/Luitzen Brouwer/

W ramach PIKNIKU uczniowie klas drugich zaprezentowali projekty edukacyjne, przygotowując wcześniej atrakcyjne stanowiska naukowe. Grupa projektowa z klasy II c udowodniła, iż matematyka jest królową życia i języka. Sympatyczne uczennice proponowały zagadki matematyczne i językowe (np.: Podaj powiedzenie polskie, w którym wystąpi liczba π).

Natomiast uczniowie z klasy II f, realizując temat „Słodka Ścieżka”, opracowali zagadki matematyczne, udowadniając tym samym, ile przyjemności jest w logicznym myśleniu! Aż 180 zagadek dotyczących wzorów matematycznych, potęg i pierwiastków przygotowały uczennice z II a. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć ciekawą prezentację multimedialną pt.: „Słynni matematycy”.

W przerwach między zajęciami dla uczniów przygotowany był smakowity catering kanapkowy.

Wszystkie zajęcia, warsztaty odbywały się rytmicznie i sprawnie. Gimnazjaliści brali w nich aktywny udział, idealnie łącząc zabawę z nauką. Dzięki praktycznemu zastosowaniu wiedzy przekonali się, że łatwiej zrozumieć to, co jeszcze wczoraj wydawało się ogromnie trudne.

Wierzymy, iż cel główny PIKNIKU został osiągnięty – nauka przedmiotów matematyczno – przyrodniczych potrafi być atrakcyjna, łatwa i przyjemna.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeIdcd19841c7f

ZIELNIKI KLAS EDUSCIENCE

Klasa 1b,1c

Praca nad przygotowaniem zielników z wykorzystaniem roślin zielnych. Uczniowie pobrali i preparowali materiał roślinny. Metodami systematyki oznaczyli przynależność roślin do określonych rodzin i gatunków. Gatunki umieszczone zostały na kartach zielnikowych, odpowiednio opisanych i złożonych w zielniki.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId157ef8b43a

CHEMIA W PRAKTYCE. MAGICZNY CHEMICZNY ŚWIAT.

Dnia 28 listopada 2015 r. klasa 1b wraz z wychowawcą Panią W. Kowalewską i nauczycielką chemii Panią J. Lau wzięła udział w zajęciach na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Chemii. Uczniowie przez 2,5 godziny zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego przy współudziale studentów z Naukowego Koła Chemików Wydziału Chemii UG mieli okazję poznać podstawy pracy laboratoryjnej, samodzielnie wykonując proste czynności laboratoryjne takie jak np.:

 • Ogrzewanie i odparowywanie roztworów wodnych:
 • Otrzymywanie tlenku w wyniku spalania pierwiastka.
 • Otrzymywanie tlenku przez rozkład soli.
 • Kwasy - niektóre metody otrzymywania:
 • Wodorotlenki - wybrane metody otrzymywania:
 • Barwne krzemiany – „chemiczne wodorosty” .
 • Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru .
 • Utleniające właściwości chloranów(V) .
 • Termiczny rozkład dichromianu amonu - „chemiczny wulkan“ .
 • Stały dwutlenek węgla – „suchy lód” .

Mam nadzieję, iż przeprowadzone doświadczenia rozbudziły w uczniach ciekawość i kreatywność a wrażenia z przeprowadzonych zajęć na długo pozostaną w ich pamięci. Gimnazjaliści zrozumieli przede wszystkim , iż nauka chemii nie musi kojarzyć się wyłącznie z zapamiętywaniem wzorów, czy rozwiązywaniem trudnych i niezrozumiałych zadań , zrozumieli, że eksperymenty chemiczne oswajają z nieznanymi dotąd zjawiskami i procesami, dostarczając przy tym jednocześnie wiele radości !

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId193750db93

WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLAS 1B I 1D

W dniach 17-18 września 2015 r, klasy 1b i 1d wraz z wychowawcami wzięli udział w dwudniowej wycieczce integracyjnej do Torunia i Biskupina. Spacerując po Toruniu uczniowie zwiedzili Stare Miasto np. Łuk Cezara, Kościół Mariacki, Rynek Staromiejski z Ratuszem i Dworem Artusa, Krzywy Dom, Zespół Murów Obronnych. Następnie wzięli udział w seansie filmowym w Planetarium pt. „Osiem Planet” oraz aktywnie uczestniczyli w pokazie, przygotowaniu i wypieku tradycyjnego piernika oraz zapoznali się ze średniowiecznym warsztatem rzemieślniczym. W godzinach wieczornych uczniowie bawili się przy ognisku a następnego dnia zwiedzili unikatowy rezerwat archeologiczny pierwszą osadę na polskich ziemiach, sprzed 3000 lat oraz uczestniczyli w XXI FESTYNIE ARCHEOLOGICZNYM „Smaki w przeszłości” – spotkanie ze smakowitą przeszłością i dobrą zabawą. Podczas festynu mogli skosztować jadła i napojów z różnych epok i według receptury spisanej przez średniowiecznych kronikarzy. Zmęczeni, zadowoleni, pełni wrażeń w godzinach wieczornych szczęśliwie wróciliśmy do Słupska.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeIdf5fe5828d5

UCZNIOWIE KLASY 3B O EDUSCIENCE

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId15eb11ffe6

Lekcja prowadzona przez Pawła Smolińskiego i Eryka Szemplińskiego – jako przykład dobrej praktyki EDUSCIENCE

Lekcja została prowadzona przez Pawła Smolińskiego i Eryka Szemplińskiego z klasy 3b w klasie 1e w dniu 20. 10. 2014 r.Tematem zajęć były: Płazińce i nicienie. Zostały zrealizowane cele lekcji: poznanie budowy i czynności życiowych przedstawicieli płazińców i nicieni, zapoznanie z pojęciem pasożytnictwa, określenie typów pasożytów i przyporządkowanie im przykładów organizmów-uświadomienie roli zasad higieny odnośnie chorób pasożytniczych. Uczniowie zastosowali środki dydaktyczne: modele organizmów pasożytniczych wykonanych własnoręcznie przez uczniów, prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów, gra dydaktyczna zestaw pytań przygotowana przez uczniów i wprowadzona do zasobów platformy Eduscience. Uczniowie klasy 1e zostali zapoznani z tematem i celami lekcji oraz z platformą. Paweł i Eryk przedstawili budowę i cykl rozwojowy przedstawicieli płazińców i nicieni. Wprowadzili pojęcia pasożytnictwa i określili rodzaje pasożytów. Uświadomili skutki działania pasożytów i roli zasad higieny odnośnie chorób pasożytniczych. Przeprowadzili Quiz wiedzy realizowany przy pomocy gry WIEŻA zaczerpniętej z zasobów Eduscience. Uczniowie klasy 1e za poprawne odpowiedzi nagradzani cukierkami przygotowanymi przez prowadzących.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeIdbe79646f37

Lekcja powtórzeniowa dla klasy 3b przykładem ciekawej lekcji EDUSCIENCE

Lekcja powtórzeniowa dla klasy 3b odbyła się w dniu 16.10.2014r.Tematem zajęć był: Szkielet człowieka- utrwalenie wiadomości. Cele zrealizowane podczas lekcji: określenie roli szkieletu człowieka, umiejętność nazwania, wskazania i podania roli poszczególnych kości w szkielecie człowieka. Zastosowane środki dydaktyczne: model szkieletu człowieka w skali 1:1, karta pracy zaczerpnięta z zasobów platformy Eduscience, gra dydaktyczna Quiz z zasobów platformy Eduscience. Podczas zajęć miało miejsce wprowadzenie danych z monitoringu przyrodniczego do zasobów platformy Eduscience. Uczniowie wykonywali ćwiczenia praktyczne z budowy szkieletu, utrwalali swoje wiadomości dotyczących funkcji szkieletu, grali w Quiz wiedzy utrwalający wiadomości o budowie i roli szkieletu. Na koniec zajęć uczniowie uzupełniali karty pracy, omówili wyniki działań uczniów, korygowali błędy.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId9de4cfdc54

LEKCJA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PRZYKŁAD CIEKAWEJ LEKCJI EDUSCIENCE I DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ NA FORUM EDUSCIENCE.

AUTOR: ANNA TYLICKA

TEMAT LEKCJI: MITOSIS, MEIOSIS (MITOZA, MEJOZA).

CELE LEKCJI: zapoznanie ze słownictwem dotyczącym rozmnażania komórkowego, wyjaśnienie procesów mitozy i mejozy.

METODY: bezpośrednia, podejście komunikatywne

Celem lekcji jest wyjaśnienie procesów mitozy i mejozy oraz przedstawienie różnic miedzy tymi dwoma sposobami rozmnażania komórkowego. Z punktu widzenia nauczania języka obcego celem lekcji jest zapoznanie uczniów ze słownictwem dotyczącym wyżej wymienionego tematu oraz ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania w tekście szczegółowych informacji. Po przedstawieniu uczniom tematu lekcji zajęcia zaczynają się pytaniami wprowadzającymi, przypominającymi podstawowe słownictwo związane z tematem. Są to pytania typu: z czego zbudowane jest ciało człowieka, jakie znasz typy tkanek, jakie znasz części ciała, co jest najmniejszym elementem budującym ciało, z czego składa się komórka, co jest najważniejszym elementem komórki, jaka jest najważniejsza funkcja komórki. Doprowadza to do zagadnienia: w jaki sposób rozmnaża się komórka. Aby wyjaśnić tę kwestię uczniowie otrzymują tekst pt.” BASIC CONCEPSTS IN MITOSIS AND MEIOSIS” – przedstawiający podstawy zagadnienia. Po przeczytaniu tekstu nauczyciel tłumaczy nieznane słownictwo przy użyciu języka angielskiego. Po przeczytaniu tekstu i wyjaśnieniu nowych pojęć nauczyciel prowadzi dialog z klasą zadając pytania dotyczące tekstu. Są to pytania typu prawda/fałsz (np.: „Czy mitoza dotyczy rozmnażania płciowego?” ) bądź pytania szczegółowe ( np.: „Jak nazywa się druga faza mejozy” – gdzie odpowiedzią jest jedno słowo oraz pytania , dla których odpowiedzią jest pełne zdania, np.: „Co to jest chromatyna”). Zasadą jest tutaj stopniowanie trudności pytań od najłatwiejszych do bardziej skomplikowanych, tak, aby każdy uczeń mógł wziąć czynny udział w lekcji na poziomie dla niego najbardziej właściwym i zgodnym z jego poziomem umiejętności i kompetencji językowych. Następnie przy użyciu diagramu uczniowie sami opisują obydwa procesy. Ćwiczenie to przeprowadza się w dwóch etapach: najpierw nauczyciel w krótkich zdaniach opisuje poszczególne etapy mitozy bądź mejozy i za każdym razem prosi uczniów o wskazanie na diagramie właściwej ilustracji a następnie ćwiczenie przybiera odwrotny bieg: nauczyciel wskazując wybrane ilustracje prosi o podanie nazwy danej fazy oraz o opisanie jej istoty. Formą podsumowania zajęć jest ćwiczenie z tabelą polegające na umieszczeniu w odpowiednim miejscu ilustracji treści dotyczących nazw poszczególnych etapów mitozy i mejozy, ich funkcji, znaczenia biologicznego.

UWAGI : Prowadzenie zajęć języka obcego w ramach projektu EDUSCIENCE stawia przed nauczycielem dość szczególne pytanie: co jest nadrzędnym celem edukacyjnym prowadzonych zajęć. Zwykle jest to rozwijanie umiejętności komunikowania się, w tym jednak przypadku przed nauczycielem języka obcego stawia się jeszcze jedno zadanie: wprowadzenie do zajęć elementu nauczania przedmiotów ścisłych, takich jak np. matematyka bądź biologia a więc nie tylko materiału pojęciowego. Ćwiczy się tutaj również myślenie abstrakcyjne i logiczne. Wymaga to precyzyjnego określenia priorytetów zajęć i dostosowania wymagań do możliwości każdego ucznia indywidualnie. W oparciu o jedynie dobrą znajomość zespołu klasowego można dostosować poziom stawianych zadań do kompetencji ucznia tak, aby zapewnić przyrost wiedzy merytorycznej jak również poczucie sukcesu wynikające z pozytywnego przebiegu sytuacji komunikatywnej. Stawia to przed nauczycielem zadanie nie tylko szczegółowego określenia celów, należy również zachować wysoki stopień elastyczności podczas prowadzenia zajęć co prowadzi do założenia, że celem nadrzędnym jest tutaj jednak materiał merytoryczny i jego zrozumienie, następnie jego odpowiednik w języku obcym a dopiero w wypadku uczniów szczególnie uzdolnionych umiejętność przekazania nabytej wiedzy w sposób komunikatywny, a potem – płynny.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeIdc5c55e2ff9

Zakończenie projektu "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych..." konferencja.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId1af7149958

EDUSCIENCE jako przykład dobrej praktyki

Lekcja została przeprowadzona 25 września 2014 r. w kl. 1 a.

Temat: Sporządzamy mieszaniny i rozdzielamy je na składniki.

Zajęcia prowadziły: p. Wioletta Głogowska i p. Joanna Lau .

W czasie lekcji zostały wykorzystane materiały pochodzące z platformy EDUSCIENCE. Były to zasoby własne p. W. Głogowskiej tj:

 • Mieszaniny wśród nas (obraz)
 • Przykłady mieszanin (pokaz slajdów)
 • Otrzymywanie mieszanin substancji. (pokaz slajdów)
 • Sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. (pokaz slajdów).

Uczniowie rozpoznawali na slajdach mieszaniny jednorodne i niejednorodne oraz potrafili je scharakteryzować. Następnie zostały sporządzone mieszaniny wody i piasku, wody i soli kamiennej, siarki i opiłków żelaza, wody i oleju jadalnego.Na podstawie slajdów z EDUSCIENCE gimnazjaliści opisywali proste sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły gry edukacyjne z EDUSCIENCE , zaprezentowane w formie labiryntu, wieży, balonu i armaty. Pochodziły one z zasobów innych nauczycieli, a dotyczyły: rozróżniania i rozdzielania mieszanin. Podsumowaniem lekcji było wykonanie przez uczniów zadań umieszczonych w zeszycie ćwiczeń.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeIdf75daed5dd

Monitoring przyrodniczy

Uczniowie z klasy 3b objętej programem EDUSCIENCE systematycznie prowadzą monitoring przyrodniczy. Każdego dnia wprowadzają dane z obserwacji przyrodniczych do ogólnopolskiej bazy danych. Wszyscy uczestnicy projektu sprawnie posługują się stacją meteorologiczną i umieją wprowadzić dane na platformę EDUSCIENCE. W tym roku szkolny postanowili zapoznać z monitoringiem przyrodniczym kolegów z innych klas. Regularnie prowadzą zajęcia szkoleniowe dla zainteresowanych tematem rówieśników.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId3b6c8e339b

Lekcja Eduscience język angielski

Temat: Functions of the skeleton – funkcje szkieletu. Data: 26.09.2014, Klasa: III e

Celem lekcji było wprowadzenie słownictwa z zakresu: budowa i funkcje szkieletu człowieka. Metody: bezpośrednia, kognitywna, podejście komunikacyjne. Podstawowym materiałem do lekcji były: tekst, krzyżówka oraz ilustracja szkieletu. Zajęcia rozpoczęły się od wprowadzenia – krótkiej pogadanki prowadzonej na podstawie pytań typu: jakie są podstawowe części organizmu ludzkiego, do czego służą. Pytaniem wprowadzającym do tekstu było: jakie są funkcje szkieletu. Uczniowie czytali tekst, nauczyciel wyjaśniał (po angielsku) nieznane słowa. Uczniowie odpowiadali na pytania do tekstu (jak jest zbudowany szkielet, jakie są jego funkcje, dlaczego poszczególne jego części mają właściwy sobie kształt). Następnie uczniowie utrwalali poznane słownictwo przy pomocy krzyżówki oraz ilustracji z brakującymi nazwami poszczególnych części szkieletu. Na koniec zajęć nauczyciel zadał pytania dotyczące kości i ich funkcji.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId588b692fc0

Lekcja Eduscience geografia

Temat: LUDNOŚĆ I URBANIZACJA AFRYKI.

Klasa II b- 25.09.2014 r. Klasa II f - 26.09.2014 r.

Cele lekcji: Poznanie wpływu wybranych czynników na strukturę oraz rozmieszczenie ludności w Afryce; poznanie głównych cech urbanizacji kontynentu.

Metody zastosowane: Burza mózgów, praca z platformą edukacyjną EDUSCIENCE, praca z tablica interaktywną.

Opis przebiegu zajęć:

 1. Wprowadzenie do tematu, burza mózgów na pyt. „Dlaczego Afryka nazywana jest Czarnym Lądem?”
 2. Omówienie na podst. mapy rozmieszczenia poszczególnych odmian człowieka na terenie Afryki.
 3. Praca z platformą EDUSCIENCE- wykorzystanie prezentacji dot. rozmieszczenia ludności, analiza struktury wieku na przykładzie piramidy wieku, przyrostu naturalnego i współczynnika przyrostu naturalnego; przedstawienie najważniejszych danych dot. urbanizacji.
 4. Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem platformy dot. podsumowania zajęć.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId1447ea0372

DYPLOM DLA ERYKA SADOWSKIEGO Z KLASY 3B

Uczeń Eryk Sadowski z klasy 3b jest laureatem konkursu „Moja przygoda z EDUSCIENCE dla klas II gimnazjów”. Eryk w maju 2014r. przygotował prezentację multimedialną na temat Eduscience w naszym gimnazjum. Zdobył II miejsce, jako nagrodę otrzymał Tablet 7 z Wifi i systemem android, książkę wspomagającą indywidualny rozwój ucznia i dyplom.

GRATULUJEMY!

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeIdef084583ff

TESTY EDUSCIENCE
17 czerwca 2014r. klasa II B brała udział w "Testach Eduscience - badanie CAVI ". Testy były realizowane na komputerze,zawierały blok matematyczno- przyrodniczy oraz blok językowy. Zbudowane były z pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, badały poziom przyrostu wiedzy uczniów klasy Eduscience.
Testy stanowiły badanie ewaluacyjne w ramach projektu Eduscience.
 
W ramach projektu "Eduscience" uczeń klasy II b Adam Hałaburda postanowił stworzyć prezentację przedstawiającą przebieg powstawania kwasu mlekowego w mięśniach, a także rzeczywistą przyczynę zakwasów występujących po wzmożonym wysiłku fizycznym.
View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId88840185bf

 

EDUSCIENCE – LEKCJE BIOLOGII

Uczniowie klasy 2b realizują zainteresowania przyrodnicze. Zgłębiają tajniki struktury świata istot żywych w sposób doświadczalny. Samodzielnie konstruują przestrzenne modele np. wirusów. Organizmy o mikroskopijnych rozmiarach łatwiej poznać za pomocą ich powiększonych wzorców.

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId2df3bdc842


LEKCJA MATEMATYKI EDUSCIENCE

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeIde180e3ac74


LEKCJA GEOGRAFII

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId21434b3576

MONITORING PRZYRODNICZY EDUSCIENCE

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/eduscience#sigFreeId49357eed05


EDUSCIENCE

Realizowana w Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku innowacja pedagogiczna jest elementem projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne od 1 marca 2011 r.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

W ramach pierwszego etapu Projektu powstała nowoczesna platforma, na której umieszczono zasoby edukacyjne z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Materiały (scenariusze lekcji, obrazy, filmy, animacje, prezentacje multimedialne i in.) zostały przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Naukowcom towarzyszyli nauczyciele praktycy, pracujący pod okiem specjalistów metodyków. Wszystkie zamieszczone na platformie zasoby są spójne z podstawą programową, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009 r.).

Zasoby platformy edukacyjnej EDUSCIENCE są systematycznie wzbogacane w drugim etapie Projektu, w którym uczestniczy Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku

Dzięki pracownikom Polskiej Akademii Nauk uczniowie mogą korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, z badaczami osiągającymi sukcesy na skalę międzynarodową.

EDUSCIENCE W NASZEJ SZKOLE:

1. Nauczyciele: Marzena Ryłło- matematyka , Marzena Śmigielska –fizyka ,

od 23.03.14 Anna Wojtas -fizyka, Edyta Hryniewiecka –biologia ,Wioletta Kowalewska –geografia, Wioletta Głogowska-chemia, Anna Tylicka –j.angielski.

2. Klasa 2 b: 14 chłopców i 12 dziewcząt; wychowawczyni: Wioletta Kowalewska

3. Młodzież biorąca udział w projekcie miała okazję wziąć udział w lekcjach on-line :

2012/2013: Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie 11.06.13 I 20.06.13, Ciekawostki liczbowe - od zabawy z kalkulatorem do odkrycia twierdzenia matematycznego 11.06.13,Ptaki Polski 11.06.13,Zwierzęta kolonijne 12.06.13, Prosta EULERA i Okrąg dziewięciu punktów 14.06.13.

2013/2014:18.09.13 Budowa ucha i proces słyszenia, 20.09.13 XXXVI Wyprawa PAN powitania-Rejs statkiem Horyzont II , 23.09.13 Coś z niczego? Czyli o reakcjach strącania osadów, 24.09.13 Liczby niewymierne,20.11.13 Planety układu słonecznego,19.12.13 Paradoksy matematyczne,19.12.13 „Glacial processes and landforms”, 15.01.14 Niszcząca siła lodowców, 15.01.14 Astronomia, astrologia ; 27.02 Węglowodory aromatyczne,28.02.14 Paradoksy rachunku prawdopodobieństwa,25.02.14 Stado krów-folklor matematyczny

 

4. W trakcie realizacji innowacji w maju 2013r. klasa 1 b wyjechała na wycieczkę naukową do jednego z najlepszych obserwatoriów w Polsce –ŚWIDER.

Program wycieczki obejmował lekcje w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie oraz Ogrodzie Botanicznym, wyprawę naukową do Obserwatorium ŚWIDER obejmującą poznanie technologii pomiarów metrologicznych dawniej i dziś, badanie linii brzegowej rzeki Świder.

5. Uczniowie przez cały czas trwania projektu prowadzą monitoring przyrodniczy (od maja 2013).Wyniki obserwacji i badań zamieszczają na platformie monitoringu przyrodniczego – mają okazję obserwować pomiary dokonywane przez rówieśników w całej Polsce.

6. Nauczyciele pracujący w projekcie ogólnie przeprowadzili 195 lekcji do 30.03.14

2012/2013 106 lekcji:

fizyka 21, chemia 19, biologia 20, geografia 18, j. angielski 11, matematyka 17.

2013/2014 (do 30.03.14) 89 lekcji :

fizyka 14, chemia 18, biologia 14, geografia 14, j. angielski 15, matematyka 14.

7. Nauczyciele opublikowali do tej pory na platformie 530 zasobów, w tym 103 lekcje jako zasoby. Nauczyciele wykorzystują również inne zasoby platformy e- learningowej (prezentacje, scenariusze lekcji, filmy, animacje, teksty, obrazy) autorstwa innych nauczycieli.

8. W ramach projektu, na potrzeby realizacji zadań Innowacji, Szkole została przekazana tablica interaktywna, kamera, zestaw do monitoringu oraz pendrive’y dla uczestników projektu, pomiernik masy śniegu.

9. Projekt daje możliwość realizacji, poznania i wdrożenia nowych metod nauczania; podniesienia wyników egzaminu gimnazjalnego (już za 2 lata).

10. Eduscience rozwija zainteresowania uczniów w kierunku nauk matematyczno – przyrodniczych.

11. Klasa uczestniczy w dodatkowych lekcjach języka angielskiego, których celem jest poszerzenie słownictwa z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Lekcje prowadzi Anna Tylicka.

12. Klasa 2b w maju 2014r. weźmie udział w Pikniku Naukowym.

Podczas Pikniku odbędą się:

 • pokaz dla wszystkich uczniów,
 • lekcje dedykowane klasom biorącym udział w Projekcie,
 • pokazy i warsztaty dla wszystkich np. na sali gimnastycznej lub boisku.

Klauzula informacyjna RODO

Tuesday the 22nd - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.