SPEED MEETING

Materiał przygotowała: Halina Krupa

REALIZACJA PROJEKTU

(MATERIAŁ DYDAKTYCZNY NR 12)

W GIMNAZJUM NR 5/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W SŁUPSKU

PLAN PRACY

1. Na prośbę nauczyciela uczniowie kl.3c mieli przygotować komiksy i krótkie opowidania dotyczące różnych sposobów życia, tolerancji, Praw Człowieka czyli:

 • jak w bezpieczny sposób przedstawić problem środowisk LGB
 • w jaki sposób ukazać problem i rozwiać wątpliwości co do zagadnień homofobii i przekonać "nieprzekonanych".

2. Wybrane komiksy zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce ERASMUS+, miały one na celu budowanie pozytywnego klimatu do rozmów, łamania stereotypów oraz zmiany postaw wobec ofiar dyskryminacji, a ich zakończenia miały alternatywę - kilka rozwiązań.

3. Rozwiązania techniczne dotyczące zajęć warsztatowychSPEED MEETING;

 • zajęcia przeprowadzone w czasie lekcji na holu
 • 6 ekspertów: nauczyciel, lekarz,lesbijka,gej, rodzice leslijki- geja. Eksperci dostają od nauczyciela materiał w formie papierowej ( eksperci biorą krzesła i wychodzą na hol ustawiając je w wyznaczonym miejscu)
 • następnie nauczyciel wybiera 5 uczniów, którzy zadają pytania ekspertom ( uczniowie dostają kartki z pytaniami,biorą krzesła i siadają przy ekspercie: np. rodzice geja- uczeń otrzymuje pytania do rodziców geja)
 • Kolejne osoby to dwóch obserwatorów do każdego eksperta (obesewatorzy biorą krzesła dla siebie, siadają przy ekspertach, zapisują wszystkie zauwarzone reakcje rozmawiających,dodatkowe pytania jakie zostały zadane,jaki panuje klimat,własne spostrzeżenia)
 • Jeśli uczniów jest więcej niż ról to przejmują oni rolę obserwatorów neutralnych czyli poruszają się w dowolny sposób obserwując jak pracują wszystkie grupy. Oni również robią notatki z własnych spostrzeżeń

4. Rozmowa między ekspertem a uczniem trwa 6 min. Po 6 minutach nauczyciel mówi zmiana i uczniowie zmieniają się miejscami zgodnie z ruchem wskazówek zegara w prawo, a swoje pytania zostawiają na krześle by kolejny uczeń mógł z nich skorzystać.

5. Obserwatorzy również zmieniają swoje miejsca 2 razy -decyduje o tym nauczyciel.Po 2 zmianie dla uczniów obserwatorzy przesiadają się. Zmiana następuje w ramach tworzonej pary i trójkąta .W takiej sytuacji obsetwatorzy zbierają więcej informacji na temat pracujących zespołów, ich praca jest bardziej interesująca i dynamiczna.

6. Zajęcie na holu kończy się kiedy ekspert i uczeń spotkają się w miejscu tzw. pozycji wyjściowej ćwiczenia.

7. Po zakończonym ćw. na holu pierwsi do sali lekcyjnej z krzesłami wchodzą ci uczniowie, którzy są najbliżej drzwi wejściowych. Nauczyciel wyznacza zespoły wchodzące jako pierwsze i w dalszej kolejności następne, zachowując bezpieczeństwo.

8. W sali lekcyjnej uczniowie zajmują miejsca. Obserwatorzy zdają relacje z pozyskanej wiedzy w trakcie pracy warsztatowej poszczególnych grup- mają na to 8 min czasu.

9. Wnioski i dokumentacja zdjęciowa z w/w zajęć .

  1. Co dało nam to spotkanie. Pokonanie wewnętrznych ograniczeń w stosunku do osób o innej orientacji seksualnej. Obserwacja oporu w grupie i brak argumentów w dyskusji, mała wiedza na w/w temat.
  2. W jaki sposób praca warsztatowa zmieniła moje podejście do tematu. Morzliwość zadawania pytań i otzrymania rzetelnych odpowiedzi.
  3. Czas na przemyślenia i refleksje. Próba osłabienia negatywnych stereotypów na temat homoseksualizmu przesunięta w czasie.

    

SPEED MEETING (plik pdf)

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/erasmus#sigFreeId146443690b

View the embedded image gallery online at:
http://gim5.slupsk.pl/index.php/erasmus#sigFreeId4dd16ac319

Klauzula informacyjna RODO

Wednesday the 28th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.