W każdym uczniu rozpoznajemy to, co dobre, i kierując się sercem i rozumem, rozwijamy te cechy.

Kadra szkoły

Nazwisko i imię nauczyciela

nauczany przedmiot

Kujat Barbara (dyrektor)

język rosyjski

Nowicka Mariola

język polski, świetlica

Dawidczyk Jolanta

nauczyciel wspomagający

Kałuża Izabela

edukacja wczesnoszkolna

Kowalewska Wioletta

geografia

Schweda Andrzej

język angielski

Michalczyk Łukasz

język angielski, fizyka, świetlica. matematyka

Wołczyk Joanna

edukacja wczesnoszkolna

Gibka - Pukiełko Aurelia

edukacja wczesnoszkolna

Danielkiewicz Izabela

edukacja wczesnoszkolna

Trawińska Agata

edukacja wczesnoszkolna

Reglińska-Kutyłowska Aleksandra

bibliotekarz, świetlica

Hryniewiecka Edyta

biologia, świetlica

Kopyś Tomasz

informatyka, technika

Wysocka Sylwia

logopeda

Jarzyna Andrzej

religia

Ptaszek Paweł

wychowanie fizyczne

Kaliszczak Elżbieta

bibliotekarz

 

Od powstania gimnazjum, a w szczególności od nadania imienia Sejmu Polskiego w 2001 roku, tworzymy tradycję szkoły poprzez:

 

 • organizację ogólnopolskiego konkursu Wiedzy o Sejmie RP,
 • organizację miejskich konkursów internetowych: „Czy znasz swoje miasto?”, „Fotogeniczny Słupsk”,
 • uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na gimnazjalistę,
 • bal gimnazjalny i uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich,
 • wręczanie prymusom szkoły odznak: Złota Sowa i Srebrna Sowa,
 • wybór „Absolwenta roku” i „Sportowca roku”,
 • konsultacje nauczycieli – indywidualne wspomaganie uczniów w zależności od ich potrzeb.

 

Dla uczniów o uzdolnieniach sportowych został utworzony Uczniowski Klub Sportowy, ze specjalnością – lekka atletyka.

 

Od lat młodzież chętnie i efektywnie działa w Szkolnym Kole Caritas i Szkolnym Kole Wolontariatu.

 

Wszystkie działania uczniów i nauczycieli przyczyniają się do odnoszenia wielu sukcesów i uzyskiwania tytułów laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty: z historii, fizyki, chemii, informatyki, geografii oraz tytuły finalistów konkursów z języka polskiego i matematyki.

Uczniowie biorą także udział i odnoszą sukcesy w innych konkursach, m. in.:

 • Polsko - Ukraińskim konkursie fizycznym „Lwiątko – wiele wyróżnień,
 • nagrody różnego stopnia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,
 • tytuły laureatów i finalistów w Międzynarodowym Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej,
 • finaliści i laureaci w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 • wiele sukcesów w konkursach artystycznych, w tym laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Marynistycznej „Łajba”,
 • od 8 lat uczniowie są bezkonkurencyjni w rywalizacji między gimnazjami, w konkursie Wiedzy o Słupsku, Konstytucji 3 Maja i Unii Europejskiej zdobywając 8 Pucharów Prezydenta Miasta Słupska,
 • do sukcesów Szkolnego Koła Wolontariatu należy zaliczyć tytuł laureata i finalisty w Ogólnopolskim Konkursie „8 Wspaniałych”,
 • mimo braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej i zaplecza sportowego uczniowie gimnazjum zwyciężają lub zajmują czołowe miejsca w SOM i we współzawodnictwie sportowym w województwie.

Szkoła otrzymała Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w zakresie czterech standardów:

 • „Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach”,
 • „Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia”,
 • „Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy”,
 • „Oceniania wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco – wspierającą”.

Gimnazjum otrzymało również inne wartościowe certyfikaty:

 • „Szkoła z klasą”,
 • „Szkoła bez przemocy”,
 • „Szkoła zaangażowana społecznie”
 • „Szkoła Odkrywania Talentów” (luty 2011r.), tytułnadany przez Ministra Edukacji Narodowej.

W celu wzmocnienia działań wychowawczych i profilaktycznych realizowane są różnorodne działania profilaktyczne, wśród nich:

 • program: „Żyj dziś myśląc o przyszłości” – realizowany we wszystkich klasach pierwszych,
 • udział, z sukcesami, w turnieju: „Prewencja ale inaczej”,
 • udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (tytuł laureata w 2007r.),
 • spektakle i akcje profilaktyczne, m. in.: „ Drugie życie”, „Właściwe decyzje”, „Dealer”,
 • w ramach promocji zdrowia i bezpieczeństwa we współpracy z MZOZ-em zrealizowano program: „Życie jest ringiem - zapobieganie chorobom nowotworowym”.

Klauzula informacyjna RODO

Wednesday the 28th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.