KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.


Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2020r.

Podstawa prawna:

Ø  §2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dn. 18 kwietnia 2020r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zm.)

Ø  §2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.)

 2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020r.

 Podstawa prawna:

Ø  §3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dn. 18 kwietnia 2020r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zm.)

Ø  §3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.)

3.

Ferie zimowe

4 – 17 stycznia 2021r.

- na terenie całego kraju

Podstawa prawna:

Ø  rozporządzenie MEiN z dn. 27 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.

 Podstawa prawna:

Ø  §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dn. 18 kwietnia 2020r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zm.)

Ø  §3 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.)

5.

Zakończenia zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

25 czerwca 2021r.

 Podstawa prawna:

Ø  §2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dn. 18 kwietnia 2020r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zm.)

Ø  §2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.)

6.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia  2021r.

 Podstawa prawna:

Ø  §3 ust.1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dn. 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zm.)

Ø  §3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.)

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

19 marca 2021r. – dzień talentów

31 marca 2021r.

30 kwietnia 2021r.

1 czerwca 2021r. – Dzień Dziecka, festyn rodzinny

4 czerwca 2021r.

(3 dni pozostają w rezerwie)

Rozporządzenie MEN z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.)

(uzgodnione dni wolne od zajęć dydaktycznych mogą ulec zmianie)

8.

Rekolekcje wielkopostne

Dodatkowe 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych

Klauzula informacyjna RODO

Wednesday the 28th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.