Projekt skierowany jest do grupy 800(392dz/408ch) uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych miasta Słupska oraz 156 (116K/40M) nauczycieli. Dzieci mogą brać udział w różnych zajęciach, a w roku 2017 zostanie przeprowadzona rekrut uzupełniająca. W czasie trwania projektu doposażone zostaną pracownie fizyczna i chemiczna we wszystkich gimnazjach, a nauczyciele przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w 5 gimnazjach będą na swoich zajęciach wykorzystywać zakupiony w projekcie sprzęt wykorzystujący technikę TIK. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej przyczyniająca się do wzrostu poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów, przekładającego się na poprawę wyników egzaminu zewnętrznego. Projekt także doskonali nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych, a także zadania tworzące silniejsze powiązania szkół z ich otoczeniem, szczególnie z pracodawcami i przedsiębiorcami. Oferowane w projekcie wsparcie wynika z diagnozy przeprowadzonej przez szkoły i zatwierdzonej przez organ prowadzący przed dniem złożenia WND. Działania: -Klub młodego racjonalizatora -Klub młodego astronoma -Warsztaty robotyki i kreatywności -Przedsiębiorczość, czyli planowanie rozwoju -Informatyka not for noobs -Zajęcia z matematyki i informatyki dla dzieci z orzeczeniami z wykorzystaniem tablicy interaktywnej -Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii dla uczniów słabych -Szkolenie podnoszące kluczowe i cyfrowe kompetencje uczniów -Podnoszenie kluczowych i cyfrowych kompetencji nauczycieli -Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu oligofrenopedagogiki.

 

Regulamin projektu uczestników "Smart gimnazjalista"

Klauzula informacyjna RODO

Wednesday the 28th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.