SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

POLSKO - SZWAJCARSKI PROJEKT MINISTERIALNY

realizowany w Gimnazjum nr 5 w Słupsku

w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015

 

„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym

poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowany w ramach

Szwajcarsko - Polskiego Programu współpracy

Zadanie 2:

Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży

Założenia

Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej to program certyfikacji adresowany do placówek oświatowych w celu zmotywowania ich do podjęcia lub zwiększenia działań na własnym terenie w zakresie zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Program stanowi podstawę dla rozwoju środowiska niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz nadzoru nad stanem odżywienia dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jednocześnie jest zgodny z rekomendacjami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) z zakresu poprawy żywienia i aktywności fizycznej uczniów oraz zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w Białej Księdze. Realizacja programu w ramach zadani 2. objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Efekty

Zakłada się uzyskanie następujących rezultatów:

 • poprawę wiedzy dzieci i młodzieży na temat prawidłowego żywienia,
 • zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie udziału uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego lub/i
 • w pozaszkolnych formach aktywności fizycznej,
 • zorganizowanie w szkołach miejsc do spożywania posiłków

PROJEKTY, PROGRAMY PROZDROWOTNE W G5 JESTEM CZYSTY, BEZ NARKOTYKÓW I DOPALACZY.

W naszym gimnazjum realizujemy projekt wewnętrzny. JESTEM CZYSTY, BEZ NARKOTYKÓW I DOPALACZY. W tym celu realizujemy powyższe zagadnienia na zajęciach biologii, wychowania do życia w rodzinie i na godzinach wychowawczych. Uczniowie oglądają filmy edukacyjne, prowadzą dyskusje i wyjaśniają problemy. Sporządzane są tematyczne plakaty, wystawy, gazetki.

TRZYMAJ FORMĘ

Program realizowany przez szkołę służył promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży. Nauczyciele odpowiedzialni przygotowali ciekawe materiały do lekcji: godzin wychowawczych, biologii, wychowania fizycznego. Włączali się w organizację konkursów, akcji, przygotowali kilka ciekawych wystaw. Aktywnie współpracowali w realizacji założeń Programu Ministerialnego na rok 2014/2015 w naszej szkole.

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Szkoła realizuje ogólnopolski projekt ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ. W tym roku przeprowadzono wiele akcji z zakresu profilaktyki: rozdawano ulotki dla uczniów i rodziców, pojawiły się ciekawe plakaty, pomagano w organizacji wielu przedsięwzięć, proponowano konkursy, prelekcje. Akcent położony został na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, sztukę właściwych wyborów:  zdrowy uczeń to bezpieczny uczeń, bezpieczni uczniowie – bezpieczna szkoła.

Zdrowie i bezpieczeństwo muszą iść parami.


JESTEŚMY AKTYWNI! WARSZTATY TANECZNE Z YOU CAN DANCE

CELE:

 • promocja nowych aktywnych form spędzania czasu poprzez taniec
 • integracja społeczności szkolnej
 • promowanie osób utalentowanych sportowo/tanecznie

Warsztaty Taneczne z You Can Dance (11.06.2015 r.)to impreza szkolna towarzysząca świętowaniu sukcesu i przyznaniu nagrody w konkursie ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO. W warsztatach na sali gimnastycznej uczestniczyły osoby chętne z różnych klas.
Pod okiem wykwalifikowanej i uzdolnionej kadry, znanej z sukcesów i telewizyjnych występów, trenowano układy choreograficzne, poznawano tajniki ekspresji poprzez taniec, rozwijano umiejętność aktywnej kultury czasu wolnego.
Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, uczniowie świetnie współpracowali z prowadzącymi.


EDUKACJA RODZICÓW SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ – W PRAKTYCE
28 stycznia 2015r. odbyło się zebranie ogólne (semestralne) na sali gimnastycznej w II turach.

Program spotkania
- spektakl profilaktyczny „Rakowi wspak”
- koordynator szkolny przekazał informacje o realizacji programu SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
-zaproszono Rodziców do udziału w imprezie familijnej – Konkursie Dobrej Formy 2014/2015
- poczęstunek, ulotki i informacje przygotowane przez Koło Prozdrowotne


PROZDROWOTNE PROJEKTY EDUKACYJNE KLAS II NA TEMAT ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

W tym roku aż 12 grup projektowych uczniów klas drugich wybrało tematykę prozdrowotną, dzieląc się z innymi swoimi pomysłami i osiągnięciami.
Uczniowie pod kierunkiem opiekuna analizowali wybrane zagadnienie, przygotowywali materiał badawczy dokumentowany prezentacją multimedialną, albumem, wystawą.
Podczas Festiwalu Projektów 1.06.2015r. prezentowano osiągnięcia wobec kapituły oceniającej i rówieśników, głównie uczniów klas pierwszych.

Dwie z grup projektowych z kl. 2a i 2c zajęły się wcielaniem w życie założeń Programu wybierając temat:

JAK DBAĆ O ZDROWIE I KSZTAŁTOWAĆ ZDROWE NAWYKI U MŁODZIEŻY?
II ETAP REALIZACJI PROGRAMU SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.

Uczniowie stworzyli Koło Prozdrowotne i przeprowadzili m.in. KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ DLA KLAS I

 • przygotowali lekcje, w ramach których prezentowano film z Pascalem, przeprowadzono quiz do filmu i zaserwowano owocowy poczęstunek.


JESTEŚMY AKTYWNI! RAJD ROWEROWY SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW

Cel imprezy:

 • integracja uczniów klas pierwszych
 • popularyzacja turystyki rowerowej,
 • promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia

Miejsce: Tereny miasta Słupska i okolic

Przebieg:We wrześniu odbył się rajd rowerowy do Krzyni Szlakiem Zwiniętych Torów.
W rajdzie brali udział uczniowie klas I. Po dotarciu na miejsce, był czas wolny w czasie którym odbyło się ognisko integracyjne. Po posiłku cała grupa wróciła malowniczym szlakiem
do szkoły.


OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

Wraz z Kołem Prozdrowotnym przygotowano etap szkolny, w którym wzięło udział 34 uczniów. Testowi wiedzy towarzyszyła degustacja zdrowych sałatek
i owoców. Najlepszy wynik osiągnęła Zuzanna Chmara z kl. 3b. Zuzia po sukcesie w etapie rejonowym została finalistką etapu ogólnopolskiego organizowanego w Zielonce k/ Warszawy.

 

 


Certyfikat – mamy go!

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DLA WSZYSTKICH,
KTÓRYM LEŻY NA SERCU ZDROWE = SZCZĘŚLIWE ŻYCIE!

 

DZIĘKI PRACY NAUCZYCIELI I ŻYCZLIWEMU WSPARCIU DYREKCJI
ORAZ NIESPOŻYTEJ AKTYWNOŚCI NASZYCH SUPER-UCZNIÓW
OTRZYMALIŚMY HONOROWY DOKUMENT
„SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”
W PIERWSZYM TERMINIE!

 

WYRAZY UZNANIA DLA WYCHOWAWCÓW,
PANI MARTY PARADOWSKIEJ - FIRMY „FILIPCIO”,
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z PANIĄ ANIĄ WOJTAS NA CZELE,
PANU PAWŁOWI PTASZKOWI ZA KOORDYNACJĘ W DZIEDZINIE
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.

 

RODZICOM - ZA WSPIERANIE INICJATYW
I KSZTAŁTOWANIE ZDROWYCH NAWYKÓW U SWYCH POCIECH!

 

*

 

TRWA ROK SZKOLNY 2014/2015,
REALIZUJEMY ZADANIE UTRZYMANIA CERTYFIKATU.
POSTARAMY SIĘ WYKAZAĆ
J
PONIEWAŻ W G5 CENIMY ZDROWE = SZCZĘŚLIWE ŻYCIE!

koordynator szkolny
Iwona Łoziczonek

 


KONKURS PROZDROWOTNY :
ŚMIECH TO ZDROWIE!

 

KONKURS NA NAJLEPSZY = NAJZABAWNIEJSZY UTWOREK PROMUJĄCY ZDROWY STYL ŻYCIA
ORAZ ZNIECHĘCAJĄCY DO PROWADZENIA STYLU NIEZDROWEGO
- KOMIKS (MAX 20 RYSUNKÓW)
- FILMIK (max 3 min.)
- FORMA LITERACKA: fraszka, opowiadanie itp.
- PIOSENKA

KONKURS ODBYWA SIĘ W III KATEGORIACH

 1. UCZNIOWIE
 2. RODZICE
 3. NAUCZYCIELE

 

ILOŚC PRAC NIE JEST OGRANICZONA - MOŻNA ZGŁOSIĆ ICH KILKA.
ZAPRASZAMY!     

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:  20 MARCA 2015r.
NA ADRES
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


I. KRYTERIA UZYSKIWANIA CERTYFIKATU DLA GIMNAZJUM W ZAKRESIE ŻYWIENIA

Kryteria

Opis

 1. Organizacja wspólnych II śniadań na terenie szkoły, zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej

Umożliwienie uczniom spożycia II śniadania w klasie, stołówce lub w innym pomieszczeniu wspólnie z nauczycielem. Wyznaczenie miejsca do spożywania np. II śniadania, szklanki mleka (np. klasa, stołówka). Zapewnienie co najmniej 15 minutowej przerwy, na której uczniowie mogą spokojnie spożyć śniadanie.

 1. Zapewnienie obiadów szkolnych zgodnych z zaleceniami/normami (jeśli są prowadzone)

Jadłospisy/ posiłki zgodne z zaleceniami IŻŻ

Prowadzenie monitoringu ilości uczniów korzystających z posiłków szkolnych/ ewentualnie zwiększanie odsetka uczniów korzystających z obiadów (jeśli są prowadzone)

 1. Zmiana asortymentu
  w sklepikach szkolnych,

automatach
z napojami i żywnością sprzedawaną na terenie szkoły na prozdrowotne

Zmiana asortymentu sklepiku szkolnego, wprowadzenie produktów prozdrowotnych
(np. owoce, warzywa, kanapki
z pieczywa razowego, nabiał, soki 100% niesłodzone)

 1. Ograniczenie wpływu reklamy żywności i napojów na terenie szkoły

Usuwanie reklamy żywności niezalecanej dla dzieci i młodzieży (np. reklamy słodyczy, słonych przekąsek, słodzonych napojów)

 1. Umieszczanie na terenie szkoły plakatów lub posterów promujących zdrowe żywienie

Wprowadzanie plakatów, posterów o prawidłowym żywieniu dostępnych dla całej społeczności szkolnej przez cały rok szkolny (na korytarzach, w poszczególnych klasach)

 1. Prowadzenie przez uczniów działań promujących zdrowe żywienie

Podjęcie przynajmniej jednego
z wymienionych działań:

audycja w szkolnym radiu dotycząca zdrowego żywienia, edukacja internetowa (np. zakładka dotycząca zdrowego żywienia na stronie internetowej szkoły), tworzenie tematycznych prezentacji w Power Point np. na zajęciach informatyki lub inne działania.

 1. Organizowanie zajęć motywujących uczniów do samodzielnych prozdrowotnych wyborów

Podjęcie przynajmniej jednego
z przykładowych działań:

debaty tematyczne, warsztaty żywieniowe, wspólne przygotowanie posiłków, koło żywieniowe lub inne działania

 1. Organizacja pikników, festynów rodzinnych
  lub innych imprez upowszechniają-
  cych zdrowy styl życia

Podjęcie przynajmniej jednego
z wymienionych działań: organizacja pikników, festynów lub innych imprez upowszechniających zdrowy styl życia (co najmniej jedna taka impreza w roku szkolnym)

 1. Edukacja rodziców

Podjęcie przynajmniej jednego
z wymienionych działań: organizacja pogadanek, prelekcji, edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej szkoły lub innych form (np. ulotki rozdawane na zebraniach)

 1. Organizowanie
  na terenie szkoły programów edukacyjnych

Prowadzenie co najmniej jednego  programu edukacyjnego, np.: Szklanka mleka, Trzymaj Formę, Szkoła Promująca Zdrowie lub inne własne. Organizacja i wdrożenie programu

 

II. KRYTERIA UZYSKIWANIA CERTYFIKATU DLA GIMNAZJUM W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Kryteria

Opis

 1. organizacja przez uczniów imprezy sportowo-rekreacyjnej

Zorganizowanie i przeprowadzenie przez uczniów
(przy współpracy z nauczycielem) minimum raz w roku ogólnoszkolnej
lub międzyklasowej
(np. tylko klasy I) imprezy sportowo – rekreacyjnej

 1. organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej

Organizacja minimum 1x w roku szkolnym
do wyboru jednej
z wymienionych form: rajdu rowerowego/pieszego, konkursu tanecznego, gimnastycznego, zawodów, turniejów sportowych lub innej formy wg własnych propozycji ( w zależności od możliwości i tradycji szkoły, zainteresowań
i potrzeb młodzieży – tak, by motywować ją do dodatkowej aktywności ruchowej)

 1. wdrożenie systemu oceniania z wychowania fizycznego i oferty zajęć do wyboru

w ramach 2 godzin wf

 

 

Wdrożenie systemu oceniania z wychowania fizycznego, zgodnego z aktualnym rozporządzeniem, który będzie pełnił funkcję motywującą ucznia
do podejmowania samodzielnej aktywności ruchowej w czasie wolnym.

Wdrożenie oferty zajęć do wyboru (w ramach zajęć WF w systemie klasowo-lekcyjnym
lub jako min. 1 godzina zajęć do wyboru).

Wdrożenie systemu ograniczającego liczbę długoterminowych zwolnień lekarskich z WF (zgodnie z informacjami przekazywanymi w czasie szkolenia dla liderów);

 


Nasza szkoła od lat promuje zdrowy styl życia.

W tym roku w ramach przystąpienia do projektu SZKOŁA PRZYJAZNA ZYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ podjęliśmy się kampanii reklamującej zachowania prozdrowotne poprzez samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej.

Oto jedna z nich - autorstwa PATRYKA GOLISA I PAWŁA LACH, uczniów z klasy 3a.


Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna – nasz pozytywny zdrowy bunt


Akcja, która odbywa się w naszej szkole jest genialnym pomysłem. Wiele osób w naszym wieku nie zdaje sobie sprawy, że zdrowe żywienie może być naprawdę ważne w naszym życiu. Zdrowe żywienie zapewnia nam poprawę samopoczucia, kondycję oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia otyłości, nowotworów czy nawet chorób serca. Niektórym nie chce się iść na targ po świeże smaczne owoce czy warzywa, a powinno się jeść parę owoców dziennie, by zapewnić organizmowi odpowiednią ilość witamin.
Zdrowe odżywianie także jest ważne kiedy ktoś planuje schudnąć czy zapisać się na siłownię.
Przy odchudzaniu można zamienić tłuste dania na lekkie owocowe i warzywne sałatki czy inne smaczne przekąski, które są w miarę syte oraz nie mają wielkiej ilości kalorii a zarazem dają wielką dawkę witamin. Jest tyle wspaniałych przepisów.
W naszym wieku zdrowe odżywianie jest naprawdę ważne! Dojrzewamy więc nasz organizm potrzebuje o wiele większej dawki witamin niż przeciętna dorosła osoba.
Bardzo dobrze, że w naszej szkole ruszyła akcja o zdrowym odżywianiu, gdyż odpowiednio zachęceni możemy przekąsić naprawdę zdrowe i smaczne owoce a jemy je tu chyba chętniej niż w domu . Przy okazji: zachęcam Was, aby przygotować sobie parę kawałków - na przykład jabłka i zjeść przy graniu na komputerze, odrabianiu pracy domowej, a na pewno będziemy czuć się lepiej niż zwykle!

Jak widzicie -ta tematyka jest moja pasją.
Więcej znajdziecie wkrótce na naszej stronie w zakładce SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, którą będę redagować wraz z nauczycielami.

Marek Nowaczyński, klasa 1a


 

AKCJA "ZDROWA SZKOŁA – ZDROWY UCZEŃ"
KONKURS DO SUPER KLASY 2013/2014

Cele:

 • prawidłowe nawyki i wybory żywieniowe młodzieży
 • dobre wykorzystanie przerwy śniadaniowej
 • promocja zdrowego stylu życia z udziałem młodzieży

Każda klasa objęła prozdrowotny patronat nad dniem, zagospodarowując po swojemu 15 minutową przerwę śniadaniową

KAMPANIA DLA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – BYO NAPRAWDĘ SUPER! ZACHĘCALIŚCIE ZWŁASZCZA DO SPOŻYWANIA POSIŁKU W CZASIE PRZERWY ŚNIADANIOWEJ
WG HARMONOGRAMU

 • 15. 04 – 2A
 • 16. 04 – 2B
 • 5. 05 – 2C
 • 6. 05 – 2D
 • 7. 05 – 2E
 • 8. 05 – 2F
 • 9. 05 – 2G
 • 12. 05 – 3A
 • 13. 05 – 3B
 • 14. 05 – 3C
 • 15. 05 – 3D
 • 16. 05 – 3E
 • 19. 05 – 1A
 • 20. 05 – 1B
 • 21. 05 – 1C
 • 22. 05 – 1D
 • 23. 05 – 1E
 • 26. 05 – 1F

Do działań i realizacji pomysłów włączyli się Wychowawcy i Rodzice – ich pomoc była bezcenna, niezbędna. DZIĘKUJEMY za wsparcie i zakup zdrowej żywności !!!!!!!!

Każda klasa, która udokumentowała swoje działania i wysyła na e-pocztę organizatora kilka zdjęć – otrzymała maksymalnej ilości punktów do Super Klasy.


ZDROWA SZKOŁA ZDROWY UCZEŃ 1A POLECA

ZDROWA SZKOŁA ZDROWY UCZEŃ 1C POLECA

ZDROWA SZKOŁA ZDROWY UCZEŃ 1E POLECA

ZDROWA SZKOŁA ZDROWY UCZEŃ 1F POLECA

ZDROWA SZKOŁA ZDROWY UCZEŃ 2A POLECA

ZDROWA SZKOŁA ZDROWY UCZEŃ 2B POLECA

ZDROWA SZKOŁA ZDROWY UCZEŃ 3B POLECA

Klauzula informacyjna RODO

Sunday the 17th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.